بایگانی دسته: گاتر سقفی

گاترهای پیش ساخته پی وی سی (ناودان) برای لبه های سقف های شیب دار ساخت نیکول فرانسه